Απόρρητο & Ασφάλεια

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε ελέγξει τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης για Χρήση των Δεδομένων (η "Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεση") και συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία χρήστη σύμφωνα με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, και παρακαλούμε μην παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης του ιστότοπού μας και θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμφωνείτε να υποβάλετε κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Πολιτείας της Φλόριντα. Η Lexyl συλλέγει πληροφορίες από τους χρήστες της σε διαφορετικά σημεία του ιστότοπού της.

Αλλαγές στη δήλωση εμπιστευτικότητας και συγκατάθεση

Ο ιστότοπος αυτός και η επιχειρηματική μας δραστηριότητα αλλάζουν συνεχώς. Συνεπώς, μερικές φορές είναι απαραίτητο η Lexyl να κάνει αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης. Η Lexyl διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή τροποποίησης τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη Δήλωση κατά καιρούς, και ειδικά πριν παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 28/04/2022. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου αυτού μετά από αλλαγές ή διορθώσεις σε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης θα δηλώνει τη συμφωνία σας με τους όρους της αναθεωρημένης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης.

Ορισμοί

Τα "Συγκεντρωτικά δεδομένα" περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία πελατών, ενδιαφέροντα και συμπεριφορά που βασίζεται σε προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται και συγκεντρώνονται και αναλύονται σε συνολική και ανώνυμη βάση.

Τα "Προσωπικά δεδομένα" περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ονόματος και της διεύθυνσης email του ατόμου.

Η "δημόσια ενημέρωση" περιλαμβάνει πληροφορίες που αναρτώνται σε δημόσιες περιοχές του ιστότοπου, όπως ανακοινώσεις, δωμάτια διαλόγου και περιοχές σχολίων. Παρακαλούμε αναφερθείτε στη συζήτησή μας "Δημόσιες και μη ζητηθείσες πληροφορίες" που περιέχονται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Οι "μη ζητηθείσες πληροφορίες" περιλαμβάνουν ιδέες για νέα προϊόντα ή τροποποιήσεις σε υπάρχοντα προϊόντα και άλλες μη ζητηθείσες επικοινωνίες. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις μη ζητηθείσες πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται όπως καθορίζεται σε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης.

Τα "Στοιχεία χρήστη" περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν παθητικά από χρήστες του ιστότοπου που δεν ταυτοποιούν ένα συγκεκριμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του ιστότοπου. Οι όροι "εσείς", "το δικό σας" που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης αναφέρονται σε κάθε χρήστη του ιστότοπου.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Πληροφορίες που μας δίνετε: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη ταχυδρομική και τη διεύθυνση email σας όταν οικειοθελώς επιλέγετε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε μια προσπάθεια να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αλλά και να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε τις υπηρεσίες της Lexyl. Η Lexyl μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα στη δική της ή σε άλλες βάσεις δεδομένων που ανήκουν και διαχειρίζονται από τις θυγατρικές, τους αντιπροσώπους ή τους παρόχους υπηρεσιών της Lexyl. Η Lexyl διατηρεί τα δικαιώματά της σε αυτές τις βάσεις δεδομένων και τις πληροφορίες που περιέχουν.

Όταν επισκέπτεστε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή σας. Σε μερικές χώρες, όπως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες κάτω από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τη διεύθυνση ΙΡ σας, τον τύπο συσκευής, τους μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης συσκευής, τον τύπο περιηγητή (όπως Firefox, Safari, ή Internet Explorer), τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), το λειτουργικό σας σύστημα και τον φορέα. Για χρήστες ιστότοπων, ενδέχεται να συλλεχθούν και στοιχεία σχετικού ιστότοπου ή σελίδες εξόδου, καθώς και ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (π.χ. χώρα ή τοποθεσία επιπέδου πόλης). Μπορεί να συλλέξουμε επίσης άλλες τεχνικές πληροφορίες όπως τον τρόπο αλληλεπίδρασης της συσκευής σας με τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, και τις σελίδες και τους συνδέσμους που προβλήθηκαν. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών, μας βοηθά να κατανοούμε καλύτερα τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, από πού προέρχονται, και ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών για τους επισκέπτες μας, για παράδειγμα, για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία χρήστη, να προσαρμόσουμε τις αναζητήσεις σας και να σας δείξουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αυτόματες πληροφορίες για να προλάβουμε και να εντοπίσουμε μία απάτη. Αυτές μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να συνδεθούν με τα Cookies για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, την αποθήκευση των τουριστικών σας αναζητήσεων στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, και τη συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να δείτε την ενότητα "Cookies" παρακάτω.

Αν είστε ένας εργαζόμενος με εταιρικό λογαριασμό, ένας προμηθευτής ή άλλος επιχειρηματικός εταίρος όπως ιδιοκτήτης καταλύματος, διευθυντής ιδιοκτησίας, ταξιδιωτικός πράκτορας, μπορεί να συλλεχθούν άλλες πληροφορίες όπως ο εργοδότης, αναγνωριστικός αριθμός εργαζομένου, ή άλλα σχετικά στοιχεία.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα "Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας" παρακάτω.

Όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή στο smart phone ή στο tablet σας, ή σε άλλες πλατφόρμες (συλλογικά "Εφαρμογή" ή "Εφαρμογές" κατά περίπτωση), μπορεί επίσης να συλλέγουμε, για παράδειγμα:

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα των εφαρμογών που προβάλετε και χρησιμοποιείτε. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τα σημεία των εφαρμογών που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας για να ανανεώνουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις εφαρμογές. Το αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος της συσκευής σας (UID). Κάθε εφαρμογή μας στέλνει το UID της συσκευής, μία ακολουθία από αριθμούς ή χαρακτήρες που είναι μοναδικές για τη συσκευή σας. Το χρησιμοποιούμε στο πρώτο άνοιγμα της εφαρμογής για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στα διαφημιστικά μας δίκτυα τον αριθμό λήψεων από τα κλικ των αντίστοιχων διαφημίσεών τους και άλλα εργαλεία προώθησης. Μόλις λαμβάνουμε μία διεύθυνση email, τη συσχετίζουμε το τρέχον αναγνωριστικό UID/cookie ID για να παρέχουμε μία απρόσκοπτη εμπειρία στις συσκευές σας. Πληροφορίες για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της εφαρμογής "βρείτε ξενοδοχεία κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας" ή παρόμοιες λειτουργίες που με σχετικό περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία, ή υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την τρέχουσα τοποθεσία σας -με την προϋπόθεση ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί GPS ή παρόμοια τεχνολογία- για να προβάλουμε σχετικό περιεχόμενο άλλες τοπικές πληροφορίες. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για την τοποθεσία, εκτός αν χρησιμοποιείτε μία λειτουργία με βάση την τοποθεσία, και μπορείτε να κλείσετε τη συλλογή στοιχείων τοποθεσίας οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας. Πληροφορίες αναφοράς σφάλματος. Αυτό μας επιτρέπει να ερευνήσουμε το σφάλμα και να βελτιώσουμε τη σταθερότητα της εφαρμογής για μελλοντικές εκδόσεις. Ως μέρος των αναφορών σφάλματος, η εφαρμογή μας στέλνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση της κινητής συσκευής, το UID, τον χρόνο που παρουσιάστηκε το σφάλμα, τη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, και την κατάσταση της εφαρμογής όταν παρουσιάστηκε το σφάλμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να ερευνήσουμε και να διορθώσουμε το σφάλμα και να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε μία ενσωματωμένη κράτηση. Έχετε την ικανότητα να ελέγχετε ποιες πληροφορίες μας στέλνει μία εφαρμογή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτόν τον έλεγχο είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της εφαρμογής στο μενού των ρυθμίσεων ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέσετε εντελώς την εφαρμογή από τη συσκευή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπού μας.

Αν κάνετε χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή μέσω ενός παρόχου αυτών των μέσων, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με εσάς μέσω του παρόχου σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει.

Όταν χρησιμοποιείτε μία λειτουργία ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, αν έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε προσωπικές πληροφορίες στο λογαριασμό σας, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε αυτές, όπως το όνομά σας, την εικόνα προφίλ σας, το φύλο, τα γενέθλιά σας, τη διεύθυνση email, την πόλη ή την περιοχή και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξατε να παρέχετε. Με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου σας, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχετε σε έναν πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις τοποθεσίες σας ("Στοιχεία τοποθεσίας") για να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο. Δεν αποθηκεύουμε ή χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τους φίλους που είστε συνδεδεμένοι σε έναν ιστότοπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδέχεται επίσης να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη χρήση μίας εφαρμογής που εκτελούμε στον ιστότοπό τους. Γι' αυτό, σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε την πολιτική απορρήτου όλων των παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Οι κλήσεις από και προς τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών μας μπορεί να ηχογραφηθούν ή να ελεγχθούν για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου και στατιστικών, για την προστασία μας έναντι νομικής διένεξης και για λόγους εκπαίδευσης προσωπικού. Οι ηχογραφήσεις των κλήσεων θα συμμορφώνονται με βάση αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκτούνται από εσάς κατά τη διάρκεια της κλήσης θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Αλληλεπιδράσεις που έχετε μαζί μας μέσω των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, όπως συνομιλία, καταγράφεται και ελέγχεται για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου, για να μας προστατεύσει σε περίπτωση νομικής διένεξης και για την εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτές οι πληροφορίες θα επεξεργαστούν και θα διατηρηθούν σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς ("Σκοποί"), για: Παροχή Υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργικότητας μέσω των υπηρεσιών μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μεταξύ άλλων, ως εξής: διευκόλυνση και επεξεργασία κρατήσεων με τη LEXYL και τους ταξιδιωτικούς μας εταίρους, την αξιολόγηση των ταξιδιωτικών εταίρων, την πληρωμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ταξιδιωτικών εταίρων μέσω των υπηρεσιών μας, την πιστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού και την αναγνώρισή σας, για να μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες και να βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του λογαριασμού σας, την προβολή των κρατήσεών σας που έγιναν από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των εταιριών μας στη σελίδα λογαριασμού σας. Την επικοινωνία μαζί σας για το λογαριασμό σας ή τη χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και/ή της λειτουργικότητάς μας (π.χ., τη ζήτηση αξιολόγησης και σχολίων, την αποστολή ειδοποιήσεων για τις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, την παροχή ενημερώσεων σχετικά με δρομολόγια, την αποστολή επιβεβαίωσης κράτησης, την αποστολή email με πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τη διαχείριση ή άλλες ειδοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο), την ανταπόκριση ή εξέταση των σχολίων και των ερωτημάτων σας, και άλλως την παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Την αποστολή προωθητικών επικοινωνιών, όπως την επικοινωνία σχετικά με υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από τη LEXYL, τον όμιλο εταιριών μας, ή τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, και άλλες επικοινωνίες προώθησης που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν, με βάση τη νομοθεσία. Τη λειτουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τη χρήση στατιστικών για να κατανοούμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη των προϊόντων, του ιστότοπου, της εφαρμογής και των υπηρεσιών και για την ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη. Την επεξεργασία και την παροχή δεδομένων διαγωνισμών και ανταμοιβών. Την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας. Την παροχή υπηρεσιών και στοιχείων στους ταξιδιωτικούς εταίρους μας, όπως την παροχή σχολίων χρήστη και στοιχείων χρήσης. Εξατομικεύστε την εμπειρία σας με τις υπηρεσίες μας, όπως βγάζοντας συμπεράσματα ή συνδυάζοντας διαφορετικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς για την παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σύμφωνα με τις προτιμήσεις ή τους περιορισμούς σας.Την παροχή περισσότερων σχετικών διαφημίσεων εντός και εκτός των υπηρεσιών μας, όπως την προβολή εξατομικευμένων προσφορών και διαφημίσεων εντός και εκτός των υπηρεσιών μας. Την προστασία, την έρευνα και τον εντοπισμό απάτης, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης δραστηριότητας. Τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις κυβερνητικές αρχές, την αντιμετώπιση νομικών διενέξεων, και την άσκηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απαιτεί ο νόμος. Με βάση τη δική σας συναίνεση και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο. Αν δώσετε την συγκατάθεσή σας σε περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να αποσύρετε αυτή τη συναίνεση οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.

Λάβετε υπόψη ότι οι λογιστές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, οι νομικοί σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοί μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να μας παρέχουν τις ισχύουσες επαγγελματικές υπηρεσίες σε σχέση με τις απαιτήσεις νομικής συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τους ισχύοντες νόμους ασφάλειας ή τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, ή οτιδήποτε ισχύει σχετικά με την εταιρεία μας.

Έχετε επιλογές σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες, και, σε μερικές περιπτώσεις, ίσως έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε ή να αρνηθείτε τις χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς.

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν μέσω του προγράμματος σύντομων κωδικών (SMS) δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη για λόγους/στόχους μάρκετινγκ.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και τη λειτουργία της επιχείρησής μας (για παράδειγμα, για να παρέχουμε υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, εξυπηρέτηση πελατών, επιχειρηματικές αναλύσεις και υπηρεσίες πρόληψης απάτης και συμμόρφωσης και να σας εξυπηρετήσουμε με διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας). Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε μαζί τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες απευθείας ταυτοποίησης εκτός από την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες τους αναθέσαμε σύμβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούμε για τους σκοπούς του δικού τους άμεσου μάρκετινγκ (εκτός εάν έχετε συναινέσει χωριστά με το τρίτο μέρος σύμφωνα με τους όρους που παρέχονται από το τρίτο μέρος).

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως μια απλή σύνδεση που σας επιτρέπει να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, θα μοιράζεστε πληροφορίες με το τρίτο μέρος, όπως μια εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το γεγονός ότι έχετε επισκεφθεί ή αλληλεπιδράσει μαζί μας. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) δεν θα φορτώνουμε κουμπιά κοινής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σύνδεσης στον ιστότοπό μας, εκτός εάν και έως ότου αποδεχτείτε τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Cookie, που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Ο τρίτος πάροχος μπορεί να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που έχει για εσάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου του τρίτου παρόχου (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών πληροφοριών στις οποίες ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση μέσω του τρίτου παρόχου). Οι τρίτοι πάροχοι θα πρέπει να σας ενημερώσουν για το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στον ιστότοπό τους. Χρησιμοποιούμε τη Stripe για πληρωμές, αναλυτικά στοιχεία και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες. Η Stripe συλλέγει πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με τις συσκευές που συνδέονται με τις υπηρεσίες της. Η Stripe χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να λειτουργήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που μας παρέχει, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού απάτης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Stripe και να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της στη διεύθυνση https://stripe.com/privacy.

Μεταβίβαση των δεδομένων σας στο εξωτερικό.

Με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης. Εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου αν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο από χώρα εκτός των ΗΠΑ, οι επικοινωνίες αναπόφευκτα μεταφέρονται διεθνώς. Με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη μεταφορά. Αν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα ίσως μεταφερθούν από την τρέχουσα τοποθεσία στα γραφεία και τους διακομιστές της Lexyl και των θυγατρικών, αντιπροσώπων και παρόχων υπηρεσιών της που αναφέρονται εδώ και βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Καταχώρηση

Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό τον ιστότοπο, ένας χρήστης πρέπει πρώτα να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής. Κατά την εγγραφή ένας χρήστης απαιτείται να δώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας τους (όνομα και διεύθυνση e-mail) και να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας για τις οποίες έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Η Lexyl δεν απαιτεί από το χρήστη να παρέχει δημογραφικές πληροφορίες, όπως επίπεδο εισοδήματος και γένος, ούτε μοναδικά αναγνωριστικά, όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλειας (social security number).

Cookies

Ένα cookie είναι ένα σετ δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και περιέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη. Η χρήση ενός cookie με κανένα τρόπο δεν συνδέεται με καμία πληροφορία προσωπικής ταυτοποίησης όσο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός cookie σε έναν ιστότοπο, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί κωδικό πρόσβασης, εξοικονομώντας έτσι χρόνο κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπό μας. Αν ο χρήστης θελήσει να απενεργοποιήσει προσωρινά αυτή τη λειτουργία, μπορεί να το κάνει κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο αποσύνδεσης. Αν ο χρήστης απορρίψει το cookie, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας επιτρέψουν να παρακολουθούμε και να στοχοποιούμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία τους στον ιστότοπό μας.
Μάθετε περισσότερα και διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookies

Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP για να αναλύουμε τάσεις, να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο, να παρακολουθούμε την κίνηση του χρήστη και να συλλέγουμε ευρέος τύπου δημογραφικές πληροφορίες για χρήση ως συγκεντρωτικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά το χρήστη.

Σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η Lexyl Travel Technologies δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων ιστοτόπων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας, όταν φεύγουν από τον ιστότοπό μας, να διαβάζουν τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ενός ιστότοπου που συλλέγει πληροφορίες που επιτρέπουν προσωπική ταυτοποίηση. Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει εφαρμογή αποκλειστικά στις πληροφορίες που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο.

Ασφάλεια

Όλες τα δεδομένα των χρηστών μας, όχι μόνο τα ευαίσθητα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω, είναι περιορισμένης πρόσβασης στα γραφεία μας. Μόνο εργαζόμενοι που πρέπει να πραγματοποιήσουν μία συγκεκριμένη εργασία (για παράδειγμα, ένα στέλεχος λογιστηρίου ή εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών) έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης. Οι διακομιστές στους οποίους αποθηκεύουμε δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Ειδικές προσφορές

Αποστέλλουμε σε όλα τα νέα μέλη ένα e-mail καλωσορίσματος για την επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη. Τα εξακριβωμένα μέλη θα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα γκρουπ ή προσφορές ξενοδοχείων που ζητούν να γίνουν πελάτες τους. Λόγω σεβασμού για το απόρρητο των χρηστών μας παρουσιάζουμε την επιλογή να μην λαμβάνονται αυτοί οι τύποι των επικοινωνιών.

Δραστηριότητα Ιστότοπου

Η Lexyl Travel Technologies χρησιμοποιεί ένα βοηθητικό πρόγραμμα τρίτων για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τελικών χρηστών μέσω του ιστοτόπου μας μέσω της χρήσης cookies. Η δραστηριότητα παρακολουθείται σε μια προσπάθεια να γίνεται εύκολη η πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να βρεθεί ποιες περιοχές του ιστοτόπου μας προσελκύουν την μεγαλύτερη προσοχή. Οι πληροφορίες που παρακολουθούνται είναι για παράδειγμα Πιο ζητηθείσα σελίδα, Τελευταία ζητηθείσα σελίδα, Κορυφαία σελίδα εισόδου, Κορυφαία διαδρομή στον ιστότοπο, Πόλεις από όπου επισκέπτονται οι χρήστες, μέση διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο κλπ.

Ενημερώσεις Ιστότοπου και Υπηρεσιών

Αποστέλλουμε στους χρήστες ανακοινώσεις ενημέρωσης για τον ιστότοπο και την υπηρεσία. Τα μέλη δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους συνδρομητές για τις ανακοινώσεις υπηρεσίας οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία. Επικοινωνούμε με το χρήστη σχετικά με ενημερώσεις στον ιστότοπο και την υπηρεσία μας και για θέματα που σχετίζονται με το λογαριασμό τους μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Διόρθωση/Ενημέρωση Προσωπικών Πληροφοριών

Αν αλλάξουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ενός χρήστη (όπως ο Ταχυδρομικός κώδικας), ή αν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την υπηρεσία μας, θα καταβάλουμε προσπάθειες να παρέχουμε έναν τρόπο για τη διόρθωση, ενημέρωση ή αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων αυτού του χρήστη.

Διαφημίσεις τρίτου μέρους

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρίες τρίτου μέρους για να προβάλουν διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτές οι εταιρίες μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες (μη περιλαμβάνοντας το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν άλλους ιστότοπους με σκοπό την παροχή διαφημίσεων για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρακτική και για να γνωρίζετε τις επιλογές σας για να μη χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από τις εταιρίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Ειδοποίηση για αλλαγές

Αν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα αναρτήσουμε αυτές τις αλλαγές στην Αρχική μα σελίδα ώστε οι χρήστες να είναι πάντα ενήμεροι ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες περιστάσεις, αν υπάρχουν τέτοιες, τις γνωστοποιούμε. Αν σε οποιοδήποτε σημείο αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρθηκε κατά τη στιγμή που συλλέχθηκαν, θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες με e-mail. Οι χρήστες θα έχουν μια επιλογή σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες τους με αυτό το διαφορετικό τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου υπό την οποία συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Νομικές Υποχρεώσεις

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διατηρήσουμε το απόρρητο των στοιχείων των χρηστών, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο όπου θεωρούμε καλή τη πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια τρέχουσα δικαστική διαδικασία, μια εντολή δικαστηρίου ή νομική διαδικασία που κοινοποιείται προς τον Ιστότοπό μας.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ "ΓΚΠΔ"

Η Lexyl θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο με γραπτή οδηγία των συντονιστών των γκρουπ και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας και το εφαρμοστέο δίκαιο (εκτός αν η Lexyl απαιτείται να πράξει διαφορετικά σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και σε αυτή την περίπτωση η Lexyl θα ενημερώσει τους συντονιστές των γκρουπ για αυτή τη νομική απαίτηση εκτός αν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο), και ο συντονιστής του γκρουπ επιβεβαιώνει ότι οι καταγεγραμμένες οδηγίες είναι για να επεξεργαστεί η Lexyl τα Προσωπικά Δεδομένα όπως απαιτείται για τους σκοπούς των Όρων Χρήσης. Η Lexyl θα ενημερώσει τους συντονιστές των γκρουπ, αν, κατά τη γνώμη της, μία οδηγία παραβιάζει τους εφαρμοστέους νόμους απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων της ΕΕ,

η Lexyl, με τη διακοπή ή τη λήξη των όρων χρήσης και κατόπιν του αιτήματος του συντονιστή, θα διαγράψει ή θα επιστρέψει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, και στην περίπτωση που h Lexyl δεν είναι δυνατό να καταστρέψει τα Προσωπικά Δεδομένα (εξαιτίας των αντιγράφων ασφαλείας ή νομικών λόγων), η Lexyl θα συνεχίσει να παρατείνει επ' αόριστον την προστασία αυτών των όρων και θα διακόψει άμεσα την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του συντονιστή του γκρουπ, εκτός αν και στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι υποχρεώσεις της Lexyl, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, για την προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων θα συνεχίσουν και μετά τη λήξη των όρων χρήσης μας,

H Lexyl θα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα λειτουργικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων απέναντι στις Παραβιάσεις Ασφάλειας Δεδομένων.

η Lexyl θα ενημερώσει τους συντονιστές γκρουπ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν αντιληφθεί πραγματικές παραβιάσεις προστασίας δεδομένων και θα παρέχει τις εύλογες πληροφορίες και συνεργασία στους συντονιστές γκρουπ έτσι ώστε να εκπληρώσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναφοράς παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων (και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται),

Υπεργολάβοι επεξεργασίας

Η Lexyl, θα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στον συντονιστή του γκρουπ μία λίστα με τους υπεργολάβους που επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα,

η Lexyl θα αναθέσει σε τρίτα μέρη ή παρόχους υπηρεσιών ως υπο-επεξεργαστές των Προσωπικών δεδομένων μόνο όταν η Lexyl:

(A) ολοκληρώνει γραπτά συμβόλαια με τους υπεργολάβους επεξεργασίας που παρέχουν όρους προστασίας δεδομένων που δεν είναι λιγότερο προστατευτικοί από τους όρους που περιέχονται σε αυτές τις απαιτήσεις,

(B) ενημερώνει τον συντονιστή του γκρουπ για κάθε προσθήκη ή αντικατάσταση στους υφιστάμενους υπεργολάβους επεξεργασίας πριν από κάθε συνάντηση.

(C) παραμένει πλήρως υπεύθυνη στον συντονιστή γκρουπ για ενδεχόμενες παραβιάσεις των Όρων χρήσης που προκαλούνται από τις ενέργειες, τα λάθη και τις παραλείψεις των υπεργολάβων επεξεργασίας της,

Αν ο συντονιστής γκρουπ έχει βάσιμους λόγους προστασίας να πιστεύει ότι ένας υπεργολάβος επεξεργασίας που ορίστηκε από τη Lexyl θα εμποδίσει τη Lexyl στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις, ο συντονιστής γκρουπ, μπορεί, εντός 7 ημερών από την ενημέρωση για την ανάθεση, να αντιταχθεί στην ανάθεση του υπεργολάβο επεξεργασίας από τη Lexyl, και σε αυτή την περίπτωση, η Lexyl δεν θα επιτρέψει σε αυτόν τον υπεργολάβο επεξεργασίας να έχει περαιτέρω πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι να συμφωνήσει ο συντονιστής γκρουπ στην ανάθεση ή την αντικατάσταση του υπεργολάβου επεξεργασίας ή μέχρι ο συντονιστής γκρουπ να αποσύρει την ένστασή του,

H Lexyl θα καθορίσει πολιτικές και διαδικασίες για να παρέχει την εύλογη και άμεση βοήθεια στους Συντονιστές Γκρουπ σε ανταπόκριση με κάθε και όλα τα αιτήματα, καταγγελίες, ή άλλες επικοινωνίες που λαμβάνει από κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ή ενδέχεται να είναι το υποκείμενο επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από τη Lexyl.

Λάβετε υπόψη ότι οι λογιστές, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές, οι νομικοί σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοί μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να μας παρέχουν τις ισχύουσες επαγγελματικές υπηρεσίες σε σχέση με τις απαιτήσεις νομικής συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τους ισχύοντες νόμους ασφάλειας ή τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, ή οτιδήποτε ισχύει σχετικά με την εταιρεία μας.

Διασυνοριακές μεταβιβάσεις δεδομένων

η Lexyl δεν θα μεταβιβάσει (και δεν θα επιτρέψει σε κανένα τρίτο μέρος να μεταβιβάσει) Προσωπικά Δεδομένα εκτός της περιοχής προέλευσης εκτός αν λάβει απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσης για να είναι νομότυπη αυτή η μεταβίβαση, και

Σε σχέση με τα Δεδομένα ΕΟΧ, η Lexyl δεν θα μεταβιβάσει (και δεν θα επιτρέψει σε κανένα τρίτο μέρος να μεταβιβάσει) αυτά τα δεδομένα σε καμία περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός αν λάβει τέτοια μέτρα που διασφαλίζουν ότι αυτή η μεταβίβαση των Δεδομένων ΕΟΧ συνάδει με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 του ΓΚΠΔ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά τα μέτρα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη Lexyl (ή το τρίτο μέρος, κατά περίπτωση):

(A) διασφαλίσει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα ΕΟΧ σε μία χώρα που έχει κριθεί ως κατάλληλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο του ΓΚΠΔ,

(Β) Επεξεργάζεται τα Δεδομένα ΕΟΧ σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ή "πρότυπες ρήτρες") που εγκρίθηκαν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(C) Επεξεργάζεται τα δεδομένα του ΕΟΠ σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες που έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τις αρχές προστασίας δεδομένων του ΕΟΠ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, και

(D) σχετικά με τη μεταβίβαση των δεδομένων ΕΟΧ στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα νομικά πλαίσια απορρήτου των ΕΕ-ΗΠΑ και/ή Ελβετίας-ΗΠΑ, κατά περίπτωση,

(Ε) Η Lexyl θα διασφαλίσει ότι κάθε άτομο (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των εκπροσώπων και των υπεργολάβων της Lexyl) που έχει εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα υπόκειται σε αυστηρή υποχρέωση εχεμύθειας (συμβατικής ή κανονιστικής υποχρέωσης) και δεν θα επιτρέψει σε κανένα άτομο να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που δεν υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση εχεμύθειας, και

(F) Σχετικά με τα Δεδομένα ΕΟΧ, η Lexyl θα βοηθήσει τους συντονιστές γκρουπ να διεξάγουν αξιολογήσεις αντίκτυπου της προστασίας δεδομένων στο βαθμό που αυτές οι αξιολογήσεις απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ, και αν χρειαστεί, θα συσκεφθεί με τις σχετικές εποπτικές αρχές σύμφωνα με τα Άρθρα 35-36 του ΓΚΠΔ.

Παρακαλούμε να στείλετε όλα τα αιτήματα αφαίρεσης προσωπικών δεδομένων στο GDPR [AT] hotelplanner.com με τον αριθμό ID ζήτησης γκρουπ στη γραμμή θέματος του email.